Alles goed regelen met een actueel testament

Soms schuiven we gedachten over onvermijdelijke zaken liever wat voor ons uit. Vaak wordt het goede voornemen om een testament of een levenstestament te maken ook uitgesteld. Heel begrijpelijk, want 'Je moet er toch niet aan denken'. En toch moet dat natuurlijk wel. Gewoon omdat het beter is uw wensen goed vast te leggen als dat nog kan, zodat er geen onduidelijkheid als u het later niet meer zelf kunt vertellen.

Bij Team Notarissen hebben we heel veel ervaring met het goed opschrijven van uw wensen. We gaan graag het gesprek met u aan om te horen wat u wilt. Goed luisteren is het begin van ieder goed testament.

Testament wijzigen

Als we terugkijken op ons leven zullen de meeste mensen constateren dat er in de loop van de jaren veel verandert. Uw gezinssituatie kan wijzigen, uw vermogen verandert of uw wensen wijzigen in de loop van de tijd. Allemaal goede redenen om uw testament eens in de zoveel weer eens goed door te nemen. Klopt wat er staat nog met uw actuele wensen of moeten er zaken anders geregeld worden?

Levenstestament

We worden allemaal ouder, zo lijkt het. Misschien moeten we zeggen steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd. Dat is mooi zolang we gezond van lijf en geest zijn, maar we weten ook dat de kans bestaat dat we oud worden en op enig moment niet meer in staat zijn zelf de juiste beslissingen te nemen. Als u die toekomst niet van toeval of van anderen afhankelijk wil maken is het goed een levenstestament te hebben.  We vertellen u graag waar u mogelijk aan zou moeten denken.