Aanmelden Notariskrant

Via onze zogenaamde “Notariskrant” kunnen wij u, ook na uw bezoek aan ons, via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van allerlei juridische, fiscale en notariële zaken. Zaken die voor u van belang kunnen zijn.

Persoonlijke gegevens
Titel
*
De heer    Mevrouw
Voornaam
Achternaam
*
E-mail adres
*
Telefoonnummer
Adresgegevens
Adres
*
Postcode
*
Woonplaats
*
Land
*
Aanvraag brochures
Brochures
Huis te koop
Hypotheek, levensverzekeringen en partnerverklaring
Koop en eigendom van een appartement
Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrecht, 2006
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, 2006
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, januari 1992
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, november 1983
Reglement van splitsing van eigendom, februari 1973
Een huis kopen op een veiling
Samenlevingsvormen
Samenlevingscontract
Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
Huwelijk met internationale aspecten
Gezag en voogdij
Erfrecht
Codicil
Behandeling van een nalatenschap
Executeur
Aangifte voor erfbelasting en schenkbelasting 2010
Internationaal erfrecht
Vereniging en stichting
Ondernemingsrecht
Uitgifte en levering van aandelen
Bedrijfsopvolging
Functie en werkterrein van de notaris
Clientenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat
Notaris in the Netherlands: legal professional