Leven

Gezins- en familierelaties worden steeds complexer. Naast het traditionele gezin komen andere vormen in toenemende mate voor. Eénoudergezinnen, tweede huwelijken met kinderen uit eerdere relaties, samenwoning na eerder huwelijk, enzovoort.

Deze rubriek bevat informatie over juridische regelingen en gevolgen die hier mee te maken hebben.

Zo zijn we niet getrouwd

Doe de test in 3 minuten om na te gaan of de afspraken tussen jou en je partner nog passen in jullie situatie.

klik hier om naar de test te gaan