Afschrift notarieel medische volmacht ook voor algemeen gevolmachtigde

In veel levenstestamenten en algemene notariële volmachten krijgt een partner of een kind van de volmachtgever de bevoegdheid om hem of haar in alle opzichten en zonder enige beperking te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen en hun belangen waar te nemen. Vaak komt daar ook nog de volmacht bij om hen zonder beperking te vertegenwoordigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Als de juridisch gevolmachtigde en de medisch gevolmachtigde verschillende personen zijn – bijvoorbeeld dochter respectievelijk partner van de volmachtgever – dan heeft degene met de juridische volmacht recht op een afschrift van de notarieel medische volmacht.

De algemene volmacht leidt er tot dat die gevolmachtigde er belang bij heeft om te weten wat er in de medische volmacht staat. Dat spoort ook met de plicht van de notaris om een afschrift van akten uitgeeft aan partijen die bij die akte zijn betrokken en aan hen die rechtstreeks belang hebben bij kennisneming van de inhoud. Dat geldt dus ook voor personen die een algemene volmacht hebben. Zij moeten immers hun eigen bevoegdheden bij het vertegenwoordigen van de gevolmachtigde kunnen bepalen.

Wilt u meer weten over de werking van volmachten in een levenstestament of een algemene volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.