Betalingsafspraak in samenlevingsovereenkomst gaat niet automatisch over op erfgenamen

Bent u weduwe of weduwnaar en gaat u weer samenwonen met een partner, dan vervalt uw uitkering op grond van de Nabestaandenwet. Wat zijn de gevolgen als u met deze nieuwe partner afspraken maakt in een samenlevingsovereenkomst en vervolgens uw relatie weer wordt verbroken en de samenwoning wordt beëindigd?

Voor de rechtbank Limburg diende een dergelijke zaak, waarbij de partners in hun samenlevingsovereenkomst hebben vastgelegd dat, wanneer de relatie eindigt, de man een maandelijks bedrag aan de vrouw zal uitkeren dat overeenkomt met het bedrag dat zij uit de nabestaandenuitkering zou ontvangen. Na het verbreken van de relatie gebeurt dat ook volgens die afspraak.

De vraag is nu of de erfgenamen van de man na diens overlijden de maandelijkse betalingen moeten voortzetten. Er is wat voor te zeggen als de afspraak wordt gezien als een vorm van schadevergoeding en dat de verplichting tot betaling daarvan is overgegaan op de erfgenamen. Of moet de afspraak gezien worden als een onderhoudsverplichting die eindigt op het moment dat de onderhoudsplichtige overlijdt?

De grote vraag is hoe de rechtbank de afspraak kwalificeert. In dit Limburgse geval kan de rechter op grond van de stellingen van de vrouw niet concluderen dat er sprake is van een betalingsverplichting vanwege schadevergoeding. Dat leidt dan tot de conclusie dat de samenlevingsovereenkomst een onderhoudsverplichting voor de man bevatte. Een dergelijke verplichting gaat niet over op erfgenamen.

Wilt u meer weten over afspraken in uw samenlevingsovereenkomst over schadevergoeding of onderhoudsverplichting? Bel ons voor het maken van een afspraak.