Bij leemte in voogdij is snel handelen vereist

Het zal je als minderjarig kind maar overkomen, je vader en moeder vrijwel tegelijk of enkele jaren na elkaar overleden. Maar wat als de tweede ouder overlijdt en er een leemte in het gezag over het minderjarige kind ontstaat, bijvoorbeeld omdat de persoon waarin de laatstoverleden ouder een voogd zag het voogdijschap niet aanvaardt?

Er moet dan snel worden voorzien in de benoeming van een – al dan niet tijdelijke – voogd, al was het alleen al om de nalatenschap te kunnen afwikkelen. De bevoegdheid daartoe ligt bij de rechtbank. Onlangs speelde voor de rechtbank Noord-Holland een dergelijke zaak. De halfzus van het minderjarige kind vroeg de rechter om haar tot tijdelijk voogd te benoemen in afwachting van de benoeming van een definitieve voogd. De rechter gaat ook altijd te rade bij het kind zelf. In dit geval gaf die aan dat zij gaar haar halfzus als voogd heeft.

Toen de rechter vervolgens ook nog tot de conclusie kwam dat er geen gegronde redenen zijn om de benoeming van de halfzus tot voogd te weigeren en de halfzus ook bereid was de voogdij te aanvaarden, besloot hij dat een tijdelijk voogdijschap niet nodig was. Hij besloot haar tot voogd te benoemen en zorgde er ook voor dat de voogdij direct na verzending van de beschikking zou ingaan. Daarmee was er geen tijdelijke voogd meer nodig en kon de afwikkeling van de nalatenschap van de nalatenschap worden uitgevoerd..

Wilt u meer weten over voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.