Echtscheiding intrekken niet mogelijk

Het komt best wel voor dat gescheiden partners elkaar vroeg of laat weer vinden en zich met elkaar verzoenen. Om dan de rechter te vragen om de echtscheidingsbeschikking te vernietigen, gaat echter te ver. Wat kunt u wel doen?

Onlangs diende een dergelijke zaak voor het Hof. De rechtbank sprak op verzoek van een van beide partners de echtscheiding uit, de echtscheidingsbeschikking werd ingeschreven. De eisende partner gaat al snel in beroep omdat de relatie inmiddels is hersteld en de echtscheidingsbeschikking niet meer nodig is. Echter, de eisende partner kreeg wat zij wilde hebben en kan volgens vaste rechtsregels dan niet in beroep gaan.

Wilt u dit voorkomen, dan kunt u het beste de inschrijvingstermijn van de echtscheidingsbeschikking ongebruikt laten verlopen. In dat geval verliest de beschikking zijn kracht en bereiken partners toch hetzelfde, namelijk geen echtscheiding en dus ook niet de noodzaak om te hertrouwen.

Wilt u meer weten over de procedures bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.