Erfgenamen draaien op voor schenkbelasting aan onbekende begunstigde

De fiscus krijg regelmatig te maken met aangiftes waarin de bestemming van een contante opname binnen 180 dagen voor overlijdensdatum onduidelijk is. Reden voor de belastinginspecteur om een aanslag schenkingsrecht op te leggen aan de erfgenamen. Die hebben daar vrijwel nooit op gerekend.

Als de bestemming onduidelijk is, gaat de belastingdienst uit van een schenking aan een onbekende begunstigde. Immers, in die situatie valt nergens uit af te leiden dat de erfgenamen deze zouden hebben ontvangen. Het gevolg is een aanslag gebaseerd op een schenking "vrij van recht", hetgeen doorgaans tot een forse heffing leidt.

Een onbekende ontvanger kan geen aanslag betalen, dus stelt de fiscus de erfgenamen aansprakelijk voor betaling van de aanslag. Dacht u er onderuit te komen met de stelling dat een aanslag aan een onbekende begunstigde niet mogelijk is omdat een schenking pas tot stand komt als die door de begunstigde is aanvaard, dan heeft u het mis. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat de rechter van mening is dat ook eenzijdige handelingen tot een schenking kunnen leiden. Dat betekent dat, wanneer de begunstigde onbekend is, er voor de fiscus geen belemmering is om van een belaste schenking uit te gaan. De erfgenamen draaien dan op voor betaling van de aanslag.

Wilt u meer weten over schenkingen en bankopnames binnen 180 dagen voor het overlijden van degene van wie u erfgenaam bent? Bel ons voor het maken van een afspraak.