Ernstige ziekte doet niets af aan zesmaandentermijn samenlevingscontract

Wie vijf jaar of meer met een ander samenwoont, komt voor een hoge vrijstelling van erfbelasting in aanmerking. Woont u korter dan vijf jaar met elkaar samen, komt u alleen voor die hogere vrijstelling in aanmerking als u minimaal zes maanden in het bezit bent van een notarieel samenlevingscontract. Die termijn is ook heilig als een van beide samenwoners ernstig ziek is.

De rechtbank Gelderland moest oordelen in een zaak waarin twee samenwoners korter dan vijf jaar met elkaar samenwoonden zonder notarieel samenlevingscontract. Dat betekende dat zij voor de erfbelasting niet als partners worden aangemerkt. Volgens de nog levende partner was daar in verband met de ziekte van zijn partner ook geen gelegenheid voor geweest. Hij vond dat met de bestaande regels mensen met een medische diagnose resulterend in een kortere overlevingstijd, op deze worden, gediscrimineerd.

De zesmaandentermijn is ooit ingesteld om misbruik van de gunstige tarieven en vrijstellingen te voorkomen. Daar doet niets aan af dat er situaties kunnen voorkomen dat een van de partners vanwege een nog korte levensduur na een medische diagnose geen zes maanden meer aan levensverwachting heeft

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om via een notarieel samenlevingscontract in aanmerking te komen voor een hogere vrijstelling voor de erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.