Geen schenkbelasting over studiebijdrage aan kind

In het Belastingplan 2016 was het voor de Tweede Kamer niet duidelijk of over een financiële bijdrage van ouders voor de studie van hun kinderen schenkbelasting zou moeten worden betaald. Nee, zegt de staatssecretaris van Financiën. Normaal gesproken is een studiebijdrage van een ouder aan een kind niet belast met schenkbelasting.

“Normaal gesproken” impliceert uitzonderingen. Geen uitzondering is in elk geval een bijdrage voor een reguliere studie van een kind dat nog geen 21 jaar is. Datzelfde geldt als het kind de studie voor zijn of haar 21e jaar is begonnen. Het is niet van belang of het kind zelf het geld gebruikt voor studie of levensonderhoud, dan wel of u die kosten zelf rechtstreeks betaalt.

Als uw kind al 21 jaar is als hij of zij een studie gaat volgen, kan er sprake zijn van een schenking. Echter, bij een reguliere studie zal dat meestal binnen de vrijstelling vallen voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.
Deze situatie geldt ook voor de ouderbijdrage die wordt berekend met het oog op het voorkomen van studieschuld van uw kind. Hiervoor kunt u echter ook gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Wilt u meer weten over vrijstelling bij schenkingen aan uw kinderen? Bel ons voor het maken van een afspraak.