Geen vrij spel met volmacht

In veel families met oudere ouders komt het voor dat een van de kinderen bij volmacht de financiën van vader of moeder regelt. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Hoe krijgt vader of moeder ten onrechte afgeschreven bedragen terug?

Het Hof Den Haag boog zich onlangs over een zaak waarin een zieke vader – die zakelijk en financieel niet zoveel inzicht had – bij zijn persoonlijke verzorging, zijn medische situatie en een deel van zijn geldzaken een beroep had gedaan op een van zijn kinderen. Het kind was door zijn vader gemachtigd om via internetbankieren betalingen voor hem te verzorgen, maar liet hem ook schuldbekentenissen tekenen en streek daarmee vrijwel het hele vermogen van zijn vader op. Toen zijn vader zich bewust werd van wat zich had afgespeeld, stapte deze naar de rechter.

Regel is dat iemand die een volmacht heeft om bijvoorbeeld financiën te beheren, over zijn of haar activiteiten ook rekening en verantwoording moet afleggen. In dit geval spreekt de vader zijn zoon via de rechter aan op misbruik van omstandigheden en onrechtmatig handelen. Voor de rechter is dat reden om vast te stellen dat vader bezwaar maakt tegen de manier waarop diens zoon de gegeven volmacht heeft toegepast. Gelet op de kwetsbare positie van zijn vader had de zoon de basis voor de schuldbekentenissen deugdelijk en tot in detail moeten onderbouwen. Om die reden stelt het Hof vast dat er geen acceptabele basis bestaat voor de schuldbekentenissen en dat de zoon het onterecht geïnde bedrag plus rente moet terugbetalen.

Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is om handelingen die u als gevolmachtigde uitvoert, van voldoende basis voorziet. Wilt u meer weten over het verlenen of toepassen van een volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.