Gelijke alimentatienormen voor ex-samenwoners en ex-echtgenoten

In de wet is een alimentatieplicht opgenomen voor ex-echtgenoten. Die regelt de verzorgingsuitkering nadat een huwelijk is stukgelopen. Nergens is een dergelijke regeling in de wet te vinden die datzelfde vastlegt voor samenwoners die een punt achter hun relatie hebben gezet. Dat gaat nu veranderen. Er komt weliswaar geen wettelijke regeling, maar wel een regeling die gelijke fiscale behandeling van ex-samenwoners ten opzichte van ex-gehuwden regelt.

Een verzorgingsuitkering na het verbreken van een langdurige samenwoonrelatie heeft – analoog aan de alimentatie – gevolgen voor de inkomsten- en schenkbelasting. De Belastingdienst mag voortaan bij beoordeling van de hoogte van de partneralimentatie – ook voor ex-samenwoners – voor de inkomsten- en schenkbelasting aansluiten bij de bestaande normen die de rechtbanken daarvoor nu voor ex-gehuwden toepassen.

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen bij echtscheiding en beëindiging van samenwoning? Bel ons voor het maken van een afspraak.