Geschillen in afhandeling nalatenschap steeds vaker door rechter opgelost

Bij het erven van vermogens uit nalatenschappen vliegen erfgenamen elkaar steeds vaker zodanig in de haren dat hun geschil niet meer onderling kan worden opgelost. Steeds vaker moet de rechter er aan te pas komen. Dat is niet verwonderlijk.


Individualisering van de maatschappij is al jaren aan de orde. Tegelijkertijd nam de mondigheid van burgers toe en ontstond de trend om conflicten steeds vaker te ‘juridiseren’. Leg daar het feit naast dat de komende jaren steeds grotere vermogens gaan vererven – in totaal zo’n 15 miljard euro – dan is de basis voor conflicten gelegd. Erfgenamen leveren steeds vaker een gevecht om geld uit nalatenschappen, dat in veel gevallen door de rechter moet worden opgelost.

Wie dat soort problemen en familietwisten wil vermijden moet zich verdiepen in de positie van de erfgenamen, de rol van de executeur, de rechten van eventueel onterfde echtgenote of kinderen en de verschillen tussen het aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van de erfenis.

Wilt u problemen in dit soort gevallen voorkomen? Bel ons voor het maken van een afspraak.