Half of heel erfdeel afhankelijk van tekst en bedoeling testament

Tweede huwelijken zijn allang geen uitzondering meer. Erfrechtelijk ontstaat dan wel een nieuwe situatie. Meestal sluit de hertrouwende ouder van een of meer kinderen een nieuw testament af waarin de nieuwe echtgenote tot enig erfgenaam wordt benoemd en de kinderen recht blijven houden op minimaal hun wettelijk erfdeel (legitieme portie) of op hun normale erfdeel. Dit levert nogal eens verschillen van inzicht in de hoogte van de vordering van de kinderen.

De rechtbank Amsterdam moest zich deze zomer bezig houden met die vraag naar aanleiding van een testament waarin beide begrippen door elkaar werden gebruik. In het testament werd gesproken over wettelijke erfdeel (legitieme portie) aan de kinderen, maar ook over de kinderen als mede-erfgenamen. In het eerste geval hebben de kinderen slechts recht op de helft van hun normale erfdeel, in het tweede geval op het volledige erfdeel. Kortom, het testament is niet eenduidig. Een goede bron voor een geschil.

In deze zaak waren alle erfgenamen – kinderen uit zowel het eerste als het tweede huwelijk – het er over eens dat beide groepen kinderen een even hoge erfenis zouden moeten ontvangen. Omdat in het testament wordt gesproken over “afstammelingen” aan wie het wettelijk erfdeel toekomt. Conclusie van de rechter is dan ook dat in deze zaak alle kinderen hun volledige erfdeel moeten ontvangen.

Wilt u meer weten over de omvang van een wettelijke erfdeel of een geheel erfdeel in uw situatie? Bel ons voor een afspraak.