Huisverkoop vlak vóór inschrijving echtscheidingsvonnis kan ongeoorloofd zijn

Slimmigheidjes zijn in het recht geoorloofd zolang de grenzen van de wet niet worden of zijn overschreden. Soms gaat een slimmigheidje wat te ver. Wat dacht u van het vlak voor de inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand doorverkopen van een gezamenlijk huis door een van de partners aan diens nieuwe partner voor een te lage prijs? Zijn (bijna) ex-partner wordt daarmee flink gedupeerd. Dat vond ook de rechter.

Het Hof Den Bosch boog zich onlangs over een dergelijke zaak. De man had vier maanden voor de scheiding een huis gekocht dat in de gemeenschap van goederen met zijn vrouw viel. Het huis werd vervolgens flink verbouwd, waardoor ook de waarde van het huis toenam. De man echter verkocht het huis vlak voor de inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand aan zijn nieuwe partner. Hij deed dat voor dezelfde prijs als waarvoor hij het had gekocht en hield geen rekening met de waardestijging of met de al door hem verschuldigde overdrachtsbelasting. De koopprijs zette hij om in een lening.

Zijn ex-partner kwam hiertegen in het geweer, zij vond de transactie ongeoorloofd. Zij beargumenteerde haar standpunt met het feit dat haar ex-partner met de koopovereenkomst met zijn nieuwe partner een onverplichte rechtshandeling uitvoerde. Er was immers geen enkele afdwingbare verplichting voor de man om het huis aan zijn nieuwe partner te verkopen. Ook stelde de vrouw dat zij door de handelwijze van haar ex-partner werd benadeeld in haar mogelijkheden om bij hem verhaal te halen. Omdat de man het huis voor een te lage prijs had doorverkocht kon bij de verdeling geen rekening worden gehouden met de toegenomen waarde van het huis. Die hoorde nu juist wel tot het te verdelen vermogen.

Dat de man en zijn nieuwe partner ten tijde van de (ver)koop niet hebben geweten dat de ex-echtgenote zou worden benadeeld door die handeling, wil er bij het Hof niet in. Ook voorafgaand aan de behandeling door het Hof was de rechtbank tot dezelfde conclusie gekomen en had vastgesteld dat de ex-echtgenote door overbedeling van haar ex-partner een forse vordering op hem heeft. Voor het Hof voldoende reden om de gesloten koopovereenkomst en de daarop gebaseerde levering te vernietigen.

Wilt u meer weten over de verkoop van uw huis bij een echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.