Huwelijkse voorwaarden hebben invloed op schenkbelasting

Op 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Als u na die datum trouwt, gebeurt dat niet meer in algehele gemeenschap van goederen, maar in een beperkte gemeenschap met een fifty-fifty verdeling. Ook het belastingvrij verschuiven van vermogen tussen beide partners wordt met de nieuwe regels beperkt. Dat kan een reden zijn om nog voor 1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden aan te gaan of – als reeds gehuwden – nog met vermogen te schuiven..

Tot komende jaarwisseling kon en kan tussen echtgenoten zonder belastingheffing worden geschoven met hun vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden met zogenaamde koude uitsluiting. U kunt dan uw huwelijkse voorwaarden dit jaar nog wijzigen en overgaan naar een algehele gemeenschap van goederen. Dat kan veel belasting schelen. Vanaf 2018 blijft dit echter niet langer zonder fiscale gevolgen. Er wordt nu duidelijk vastgelegd in welke gevallen trouwen en het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden schenkbelasting tot gevolg heeft. Dat moet ook gaan gelden voor geregistreerd partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract.

Bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden wordt vanaf 2018 gekeken naar het aandeel van beide echtgenoten in het totale vermogen. Is dat gelijk of wordt het gelijk, is er ook fiscaal gevolg. Als de aandelen niet gelijk zijn of worden, is het van belang de situatie daarvóór te beoordelen en vast te stellen welke aandeel elk van de echtgenoten vóór en ná het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden had.

Houdt rekening met schenkbelasting als het aandeel van de ‘arme' echtgenoot in het totale vermogen meer dan 50% wordt, of als het aandeel van de ‘rijke' echtgenoot in het totale vermogen verder toeneemt.

Wilt u meer weten over de gevolgen van aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden in uw geval? Bel ons voor het maken van een afspraak.