Inschrijving verklaring van erfrecht aan strenge regels gebonden

Als erfenissen ook huizen, grond of ander onroerend goed bevatten, kan de verklaring van erfrecht – waarin de erfgenamen worden vastgesteld – worden ingeschreven bij het Kadaster. Die inschrijving is gratis. Er zijn wel enkele voorwaarden aan de inschrijving verbonden.

Deze verklaringen van erfrecht kunnen alleen worden ingeschreven, als deze bij notariële akte zijn opgemaakt. Dat schrijft de wet voor. Dat betekent dat inschrijving niet mogelijk is als u een onderhandse – dat is niet bij de notaris opgemaakte – verklaring van erfrecht bij het Kadaster zou aanbieden.

Verder is ook voorgeschreven dat bij de vermelding van de erfgenamen wordt vermeld op welke aandeel op de erfenis elke erfgenaam recht heeft. Ook moet in de notariële akte worden vermeld of de erfgenamen de erfenis al hebben aanvaard

Als de verklaring van erfrecht niet aan deze voorwaarden voldoet, kan deze niet worden ingeschreven bij het Kadaster. Dat geldt ook voor oude verklaringen van erfrecht, die nog vóór 2003 – toen het erfrecht drastisch is gewijzigd – zijn opgesteld maar nu ter inschrijving worden aangeboden.

Wilt u meer weten over de verklaring van erfrecht? Bel ons voor het maken van een afspraak.