Kleine nalatenschap en spoorloze erfgenaam leiden tot snelle vereffening

Meestal zijn erfgenamen in een nalatenschap eenvoudig te traceren. Het komt ook wel voor dat één van de erfgenamen in het verleden met onbekende bestemming is vertrokken. Het is aan de notaris om onderzoek te doen naar de woon- en verblijfplaats van ook die erfgenaam. De duur van dat onderzoek kan een belemmering zijn voor het betalen van schulden uit de nalatenschap. Wat kunt u daartegen doen?

In gevallen waarin er slechts een kleine nalatenschap of zelfs een negatieve nalatenschap te verdelen valt, kiezen erfgenamen er vaak voor om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Zij aanvaarden de erfenis dan alleen voor zover er een positief saldo overblijft. Hoofdregel daarbij is dat alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaar worden. Als in die situatie een andere erfgenaam in het buitenland moet worden opgespoord, hebben de overige erfgenamen al die tijd (dus) geen toegang tot de gelden van de nalatenschap en kunnen zij geen schulden daaruit betalen.

Om uit die situatie te geraken kunt u als overige erfgenamen de kantonrechter vragen om u bevoegdheid te geven om als vereffenaars op te treden. U zou ook de rechtbank kunnen vragen om u als vereffenaar te benoemen, maar dat heeft gelijk tot gevolg dat de vereffeningskosten hoger worden. Als het saldo van de nalatenschap gering of negatief is, is een verzoek aan de kantonrechter dus handiger dan een verzoek aan de rechtbank.

Wilt u meer weten over de vereffening van een kleine of grotere nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.