Lening van kinderen aan ouders aantrekkelijk

Er wordt heel veel geschreven over het ondersteunen van kinderen door ouders, bijvoorbeeld met een schenking voor het aankopen of verbouwen van een huis. Er zijn echter ook heel veel situaties waarin kinderen het beter hebben dan hun ouders of waarvan het vermogen van ouders in stenen – hun huis – zit. In die situatie kunnen kinderen hun ouders helpen.

Er zijn bijvoorbeeld ouders met een laag pensioen en veel overwaarde op hun huis. Hun besteedbare inkomen is in die situatie vaak verre van riant. Geld lenen met het huis als onderpand is daarvoor een goede optie. Op die manier “eten” ouders hun woning op met het geld dat zij geleend hebben. Dat gaat ten koste van de uiteindelijke erfenis. De ouders moeten jaarlijks rente betalen over de lening. Als de lening renteloos is en direct opeisbaar, houdt de fiscus een fictieve rente van 6% aan. Deze fictieve rente is belast met schenkbelasting bij de ouders. De lening wordt later vanuit de erfenis afgelost, met als voordeel dat er dan veel minder erfbelasting betaald hoeft te worden.

Hoe werkt het? Als de ouders in gemeenschap van goederen zijn getrouwd en de eerste ouder overlijdt, bestaat de nalatenschap onder andere uit een half huis en de helft van de schuld. De langstlevende ouder en de kinderen erven 'op papier' ieder voor een gelijk deel, maar alles blijft bij de langstlevende ouder. Als de tweede ouder overlijdt, komt het deel van de eerste en tweede ouder bij de kinderen.

De lening wordt eerst terugbetaald aan de kinderen die het geld hebben uitgeleend en dat wat over blijft wordt verdeeld tussen alle erfgenamen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te helpen of geholpen te worden met een lening binnen het gezin? Bel ons voor het maken van een afspraak.