Levenstestament biedt steeds meer mogelijkheden

Dementie, ongeval, hersenaandoening, langdurige ziekte. Allemaal mogelijke redenen waarom iemand niet meer geschikt is om zijn of haar eigen wil te bepalen. Dagelijks neemt het aantal mensen dat niet meer hun eigen wil kan bepalen, fors toe, met meer dan honderd. Gelukkig heeft een aantal daarvan al een volmacht of levenstestament gemaakt waarin is bepaald wie welke beslissingen voor hen kan nemen. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben.

De meeste mensen hebben echter (nog) geen volmacht of levenstestament. Of het nu om geld en vermogen gaat, om uw onderneming of om medische zaken, u houdt zelf graag grip op beslissingen die op die vlakken moeten worden genomen. Steeds vaker blijkt dat mensen vroeg of laat niet meer in staat zijn om zelf die beslissingen te nemen. Zonder regeling van uw kant gaat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemen. U heeft daar dan geen enkele invloed op. U loopt dan het risico dat iemand die u niet zelf gekozen zou hebben, beslissingen namens u gaat nemen.

Maakt u tijdig een levenstestament, dan voorkomt u al die vervelende mogelijkheden. U bepaalt daarin zelf wie wanneer welke beslissingen voor u mag maken. U kunt specifieke regelingen treffen voor uw geld, voor uw huis, uw eventuele beleggingen, medische zaken. U kunt regelen wanneer en onder welke voorwaarden de door u aangewezen persoon of personen in uw plaatst treedt/ treden als het om besluiten gaat.

Inmiddels zijn met de opgedane ervaringen met levenstestamenten de afgelopen jaren een aantal knelpunten opgelost. De minister van Veiligheid & Justitie heeft bijvoorbeeld verklaard dat een levenstestament ook in een onderhandse akte kan worden vastgelegd. Hij voegt er aan toe dat een notarieel levenstestament meer zekerheid biedt in situaties waarin getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid, omdat een notaris deze controleert. Verder kan ook vrij eenvoudig worden nagegaan of u een levenstestament heeft opgesteld. Dat kan namelijk geregistreerd worden bij het CLTR (Centraal Levenstestamentregister).

Uitvaartverzorgers hebben ook meer duidelijkheid gekregen. Zo blijken wensen over uitvaart – bijvoorbeeld de aanwijzing van een uitvaartverzorger –ook in een levenstestament te kunnen worden vastgelegd. Voor kantonrechters wordt gewerkt aan een mogelijkheid om bij het instellen van een meerderjarigenbewind of mentorschap rekening kunnen houden met het levenstestament.

Wilt u meer weten over levenstestament of volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.