Levenstestament draagt bij aan financiële bescherming ouderen

De Tweede Kamer is positief over het actieplan ‘Ouderen in veilige handen.’ Tijdens het overleg daarover eerder deze maand benadrukten de VVD en D66 het belang van het levenstestament, omdat dit kan bijdragen aan financiële bescherming van ouderen.

VVD en D66 refereren beide aan het onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) naar de toegang van kantonrechters tot het levenstestamentenregister. Beide partijen geven aan hier positief tegenover te staan. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft toegezegd de vinger aan de pols te houden met betrekking tot het moment wanneer het levenstestamentenregister operationeel zal zijn. De KNB heeft afgesproken VWS op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Raad voor Ouderenmishandeling

50Plus heeft inmiddels een Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) Ouderenmishandeling aangevraagd om een motie in te dienen waarin de regering specifiek wordt opgeroepen onderzoek te doen naar een Raad voor Ouderenmishandeling.

Wilt u weten of een levenstestament iets voor u is? Bel ons voor het maken van een afspraak.