Ontbrekende peildatum bepaling woningwaarde breekt samenwoner op

Bij het uit elkaar gaan van getrouwde en samenwonende partners gaat het nogal eens mis als het over de verrekening van waardevermeerdering of –vermindering van goederen gaat. Vaak wordt vooraf contractueel vastgelegd dat het verschil 50/50 over beide partners word verdeeld. Maar dan? Over de peildatum, de datum vanaf wanneer er verrekend moet worden, bestaan meestal geen harde afspraken. Dat leidt nogal eens tot een gang naar de rechter.

Welke problematiek er voorbij kan komen, bleek onder meer deze zomer in een rechtszaak die speelde in Den Bosch. In een in 2011 overeengekomen samenlevingscontract is vastgesteld dat een stel sinds 2005 samenwoont. Als die datum als peildatum wordt gehanteerd, betekent dat een flink hogere waarde van de woning dan de aankoopwaarde een jaar eerder. De rechter – die ook concludeert dat het stel eigenlijk al voor 2005 samenwoonde en dat de vrouw mede heeft geïnvesteerd in de aankoop – stelt de peildatum vast op 2004. De rechter nam daarin mee dat bij het opstellen van het samenlevingscontract in 2011 bekend was dat het huis in 2005 substantieel meer waard was dan bij aankoop.

Het Hof denkt daar anders over en baseert zich op de peildatum in 2005. Als beide partners 2004 als aanvangsdatum hadden willen laten gelden, zou het logisch zijn dat zij dat in het contract zouden hebben opgenomen. Zij hebben dat niet gedaan en het is tijdens besprekingen daarover door geen van beiden aan de orde gesteld. Een andere mogelijkheid zou vermelding van de koopsom in het samenlevingscontract zijn geweest; ook dat is niet gedaan.

Dat een van de partners tussen de aankoopdatum en de datum van daadwerkelijke samenwoning een jaar later in de woning heeft geïnvesteerd, heeft volgens het Hof niet het automatische gevolg dat die periode meetelt voor de waardebepaling. Het Hof vindt het redelijk en billijk om 2005 vast te stellen als peildatum.

Wilt u voorkomen dat er onduidelijkheid kan bestaan over afspraken bij onverhoopte beëindiging van uw relatie? Bel ons voor het maken van een afspraak en wij helpen u om ditte regelen.