Opheffing huwelijkse voorwaarden geldt ook bij echtscheiding

In veel huwelijken zijn huwelijkse voorwaarden opgemaakt op basis van koude uitsluiting en zonder verrekenbeding. Soms worden na een aantal jaren huwelijk de huwelijkse voorwaarden gewijzigd of opgeheven zodat er weer algehele gemeenschap van goederen ontstaat. Daarmee wil het koppel erfbelasting besparen ingeval van overlijden.

Het is daarna, ingeval van echtscheiding, niet meer mogelijk om de aanpassing te laten vernietigen. Onlangs speelde een dergelijke zaak voor de rechter waarbij de ene partner de wijziging wilde laten vernietigen, omdat de andere partner zou hebben verzwegen dat daardoor ontstane algehele gemeenschap van goederen ook zou gelden in andere gevallen dan overlijden.

De rechter verwierp die opvatting. Als het verwijt terecht zou zijn, had moeten blijken dat de andere partner wist dat dat de eisende partner niet wist dat de algehele gemeenschap ook zou gelden in andere situaties dan overlijden.

Wilt u meer weten over de gevolgen van opheffen van huwelijkse voorwaarden? Bel ons voor het maken van een afspraak.