Overgang voogdij van draagouders naar wensouders

Niemand kijkt meer op van wensouders die met bijvoorbeeld een zus, ander familielid of vriendin overeenkomen dat die draagmoeder zal zijn voor hun baby. Het gezag over de baby zal aanvankelijk berusten bij de draagouders. Bedoeling van beide partijen is dat het gezag wordt overgedragen op de wensouders. Hoe werkt dat?

De Raad voor de Kinderbescherming speelt hierin een belangrijke rol. Die moet de rechtbank vragen om het gezag van de draagouders te beëindigen om de juridische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Vrijwel altijd zal de rechtbank dat in het belang van het kind achten en het verzoek toewijzen.

Als iemand niet zelf kinderen kan krijgen, is bijvoorbeeld een familielid bereid om als draagmoeder te fungeren. Het is belangrijk dat de wensouders en de draagouders vooraf duidelijke afspraken en een plan maken en contact onderhouden met de Raad voor de Kinderbescherming. Normaal gesproken woont het kind na de geboorte direct of zo snel mogelijk bij de wensouders.
Voor de rechter speelt bij deze beslissing ook de vraag of de wensouders en de draagouders nog steeds achter hun beslissingen staan en beide open staan voor vragen van het kind over zijn of haar afkomst zodra hij of zij daar toe in staat is.

Nog een lastig element wordt gevormd door de bestaande wettelijke regels, waarin staat dat adoptie pas mogelijk is op een termijn van minimaal één jaar nadat het gezag is toegekend. Uit jurisprudentie en literatuur blijkt dat het beter zou zijn om die combinatie gelijktijdig mogelijk te maken. De termijn dient immers is in deze situatie geen enkel kinderbeschermingsbelang. Het is aan de wetgever om hierin verbetering aan te brengen.

Wilt u meer weten over gezag in het algemeen of rond draag- en wensouderschap in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.