Schenkingen kort voor overlijden bron van discussie

Schenkingen die u kort voor diens overlijden van iemand heeft ontvangen, kunnen u flinke last gaan bezorgen. Regelmatig ontstaat discussie over dergelijke schenkingen. In de wet is een 180-dagen-grens gesteld, die bepaalt dat schenkingen in die periode toch nog onder de erfbelasting zullen vallen. Een ander punt is dat verschil in opvatting over de geestesgesteldheid – vergeetachtigheid, dementie – van de schenker een bron is van onenigheid.

Bij vergeetachtigheid of aanwijzingen voor dementie is een verwijt van misbruik van de omstandigheden zo gemaakt. Het is in die situatie namelijk de vraag of de schenker bij het doen van de schenking in staat was om zijn wil om te schenken te bepalen. In de praktijk van alledag worden hier tal van rechtszaken over gevoerd met als inzet de nietigverklaring van de schenkingen.

Iemand die voor de rechter voor elkaar wil krijgen dat een schenking nietig wordt verklaard, moet zelf met bewijs aankomen waarom dat zo zou moeten zijn. In veel gevallen gaat het dan om vermeend misbruik van de omstandigheden door de ontvanger van de schenking. Als de eiser ook nog aanvoert dat de schenker ten tijde van de schenking niet in staat was zijn of haar wil te bepalen, dan moet hij of zij dat bewijzen. Dat is niet zo makkelijk. Immers, het medisch beroepsgeheim van behandelende artsen kan niet zomaar worden doorbroken. Dat iemand vergeetachtig is wil nog niet zeggen dat hij zijn wil niet meer kan bepalen en de gevolgen daarvan kan overzien.

Pas als de eiser met hard bewijs komt, kan de rechter meegaan met de eis.

Wilt u meer weten over schenkingen in een situatie waarin u twijfelt aan de wilsbekwaamheid van de schenker? Bel ons voor het maken van een afspraak.