Schenkingsvrijstelling eigen woning iets aangescherpt

De regering wil met ingang van 2017 de schenkingsvrijstelling voor een eigen huis voor alle begunstigden verhogen naar € 100.000. De ontvanger moet – om voor die vrijstelling in aanmerking te komen – wel tussen 18 en 40 jaar zijn. Het parlement heeft geprobeerd om de regeling nog wat gunstiger te maken dan het oorspronkelijke voorstel. Dat lijkt deels gelukt.

Wat de regering niet van plan is, is vervroeging van de ingangsdatum en het laten vervallen van de leeftijdsgrenzen. Geld – het mislopen van nog meer belastinginkomsten – speelt daarin de hoofdrol. Wel kan de vrijstelling ook gelden alsde partner van de ontvanger binnen die grenzen valt.

Ook positief nieuws voor ontvangers die met restschulden van een eigen huis zitten die vóór 29 oktober 2012 zijn veroorzaakt. Voor hen geldt de nieuwe vrijstelling ook.

De schenkingsvrijstelling mag voor een deel ook worden gebruikt voor andere zaken dan het eigen huis. Voor kinderen komt de grens daarvoor op € 25.449, voor overige ontvangers op € 2.122. Voor kinderen die dit jaar of volgend jaar voor het eerst gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, , hebben onder de nieuwe regeling in 2017/2018 nog recht op € 46.612 belastingvrij.. In dat geval moet die laatste schenking wel worden gebruikt voor het eigen huis en moeten zij binnen de leeftijdsgrens van 40 jaarvallen.

Voor partners zitten er niet veel positieve aanpassingen in. Zo is de schenkingsvrijstelling niet van toepassing als het gaat om het huis van een partner. Heeft u samen een eigenwoningschuld en bent u niet of niet in gemeenschap van goederen getrouwd, dan mag de schenking alleen worden gebruikt voor aflossing van het eigen deel in de schuld.

Wilt u meer weten over fiscaal aantrekkelijke schenkingen doen en ontvangen? Bel ons voor het maken van een afspraak en wij adviseren u graag.