Spelregels bij verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis

Elke erfgenaam heeft het recht om een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair (onder voorwaarde van positief saldo) te aanvaarden of te verwerpen. Als een erfgenaam vreest voor een negatieve erfenis, dan zal een erfgenaam de nalatenschap doorgaans verwerpen of beneficiair aanvaarden. Er gelden echter wel spelregels.

Als een kind de erfenis verwerpt, treden vervolgens zijn of haar kinderen in zijn of haar plaats. Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan beslist de rechter of het verwerpen voor dat kind in zijn of haar belang is. Als alle leden van de eerste groep (kinderen en vervolgens hun kinderen) de erfenis hebben verworpen is de beurt aan de volgende groep, de broers en zussen van de overledene. En zo kan dat doorgaan totdat alle groepen erfgenamen hebben verworpen.

Om die rompslomp te voorkomen kunt u – als u twijfelt of er voldoende saldo in de nalatenschap overblijft na aftrek van de schulden – mogelijk beter de erfenis beneficiair aanvaarden. Dat moet u bij de rechter kenbaar maken, waarna een boedelbeschrijving wordt opgemaakt en de schulden worden betaald. Als er te weinig geld overblijft om alle schulden te betalen, dan bent u bij beneficiaire aanvaarding niet verantwoordelijk voor de schulden die meer zijn dan de bezittingen. Als er meer bezit is dan schuld, dan kunt u dat verdelen onder de erfgenamen.

Beneficiair aanvaarden kost geld en vereist een procedure bij de rechter. Het voordeel van beneficiair aanvaarden boven verwerpen is dat de procedure bij beneficiair aanvaarden bij de kinderen eindigt en niet – zoals bij verwerpen – eindeloos kan doorgaan tot in de zesde graad.

Wilt u meer weten over het verwerpen of beneficiair aanvaarden van een erfenis? Bel ons voor een afspraak.