Steeds meer vermogen van mensen onder bewind gesteld

Steeds meer meerderjarigen staan onder een vorm van bewind. Dat betekent dat zij niet zelf hun eigen financiën kunnen beheren. Het aantal bewindvoeringen over meerderjarigen is inmiddels opgelopen tot boven de 325.000. Door die toename komt het toezicht dat rechters hierover op bewindvoerders moeten uitoefenen onder druk te staan. De Raad voor de Rechtspraak wil vanwege het belang van dit toezicht ook voldoende geld om die taak goed te kunnen volbrengen.

Wie zijn financiële belangen niet meer zelf kan behartigen, krijgt te maken met een beschermingsmaatregel. De kantonrechter legt die op en kan uit drie mogelijkheden kiezen: curatele, bewind of mentorschap. Aanleiding voor dergelijke maatregelen kunnen hoge schulden zijn of psychische problemen. Vergrijzing blijkt hierin een belangrijke “aanjager” te zijn.

Een beschermingsmaatregel van de kantonrechter gaat geaard met de benoeming van een bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid, een notaris of een andere professional, meestal een stichting of een bewindvoerdersbureau. De bewindvoerder moet elk jaar rekening en verantwoording over zijn of haar werk afleggen aan de kantonrechter.
Bij bewindvoering gaat het om kwetsbare mensen. Het belang van goed toezicht op bewindvoerders is daarom groot. Dat voorkomt fraude en draagt bij aan het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat.

Wilt u meer weten over bewindvoering, curatele of mentorschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.