Testament met wettelijk erfrechtbepaling bij hertrouwen ongunstig voor nieuwe echtgenoot

Wie bij hertrouwen geen nieuw testament opmaakt, loopt het risico dat bij overlijden de verdeling van de nalatenschap anders loopt dan voorzien. In veel oude testamenten is opgenomen dat wanneer iemand tegelijk of na zijn of haar echtgenoot overlijdt, het wettelijk erfrecht moet gelden. Daarmee is een eventuele nieuwe echtgenot uitgesloten van de nalatenschap of het vruchtgebruik daarvan.

Dit jaar speelde een dergelijke kwestie voor de Rotterdamse rechtbank. De nieuwe echtgenoot las in het testament dat hij samen met het enige kind van zijn overleden echtgenote erfgenaam was. Om een oordeel te kunnen vellen moet de rechtbank het testament als geheel beoordelen. Daarbij wordt een groot belang gehecht aan de tekst van het testament. Toch is dat niet altijd alles bepalend. De rechter moet ook kijken naar de verhoudingen die in het testament uitgangspunt zijn en naar de omstandigheden waarin het testament is gemaakt..

Het is daarbij niet belangrijk of het tweede huwelijk op huwelijkse voorwaarden is gesloten, of de overleden echtgenote heeft verklaard dat haar tweede echtgenoot al dan niet erfgenaam zou zijn, of zij haar testament al dan niet heeft herroepen. Tijdens het opmaken van het testament bestond het gezin van de overleden echtgenote uit de vader van het kind en het kind zelf. Dat betekent niet automatisch dat in het testament dan ook uitsluitend die verhouding bepalend is, maar het is wel een belangrijke omstandigheid voor de uitleg.

In de zaak voor de Rotterdamse rechtbank was echter duidelijk dat er in het testament maar één regeling werd getroffen, namelijk dat het wettelijke erfrecht moet gelden als de moeder tegelijk of na de vader zou overlijden. Opdat moment bestond het gezin uit vader, moeder en kind. Voor de rechter was dit reden om te oordelen dat de moeder heeft beoogd om voor beide situaties haar kind als enig erfgenaam te benoemen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van uw testament in veranderde situaties? Bel ons voor het maken van een afspraak.