Verplichtingen executeur gaan niet over op diens erfgenamen

De executeur is populair bij mensen die een testament laten opmaken. De executeur wordt in het testament belast met de afwikkeling van de nalatenschap. De regels schrijven voor dat de executeur rekening en verantwoording aflegt tegenover de erfgenamen. Wat nu als de executeur tijdens de afwikkeling van de nalatenschap overlijdt? Gaat die verplichting dan over op de erfgenamen van de executeur?

Deze vraag is tot aan de Hoge Raad uitgezocht. De executeur moet volgens de regels bij het eindigen van het beheer rekening en verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden. Door zijn overlijden eindigt die taak weliswaar, maar gaat de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording niet op zijn erfgenamen over. Dat was zo onder het oude erfrecht (tot 2003) en dat is ook zo onder het nu geldende erfrecht (sinds 2003).

De rechten en verplichtingen van de executeur vloeien voort uit zijn hoedanigheid. De hoedanigheid van executeur gaat niet over op zijn erfgenamen. Daarmee gaan er ook geen rechten of plichten over. Wel zijn de erfgenamen van de executeur verplicht om – als zij op de hoogte zijn van deze bijzondere taak – de erfgenamen van degene die de executeur heeft benoemd, in te lichten over het overlijden van de executeur.

Wilt u meer weten over het benoemen van een executeur in uw testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.