Vroege voorlopige aanslag kan leiden tot rentenadeel erfbelasting

Het aangiftebiljet voor erfbelasting bevat een aansporing om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan de vragen, zodat voorkomen kan worden dat u als erfgenamen veel heffingsrente of belastingrente moet betalen. Snel handelen kan ook in uw nadeel zijn. U loopt dan immers het risico dat u al ver binnen de termijn van acht maanden erfbelasting moet betalen, terwijl over de eerste acht maanden geen heffingsrente hoeft te worden betaald. U heeft dan een rentenadeel.

Op verzoek van enkele erfgenamen heeft de Nationale ombudsman zich over dit probleem gebogen. Die vindt dat de tekst op het aangiftebiljet de indruk kan wekken dat het altijd voordelig is om zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan te vragen. Echter, als een voorlopige aanslag wordt opgelegd en binnen de rentevrijeperiode van acht maanden moet worden betaald, is de kans op een rentenadeel erg groot. Dat aspect wordt niet in de door de Belastingdienst verstrekte informatie genoemd.

Het ministerie van Financiën neemt daarom nu in de aangifte erfbelasting een verwijzing op naar de website over de belasting- en invorderingsrente. Daarin staat de juiste en complete informatie. Wat daarbij wel belangrijk is of de verwijzing wordt gekoppeld aan het mogelijke probleem van rentenadeel. Die informatie is immers van belang om een goed overzicht te krijgen van de voor- en nadelen van snelle aangifte.

Wilt u meer weten over afwikkeling van de nalatenschap en voor- en nadelen van vroege of latere aangifte erfbelasting? Bel ons voor het maken van een afspraak.