Omgangsregeling kinderen

Als bij echtscheiding ook kinderen in het geding zijn, moet u een omgangsregeling treffen. Daarin regelt u de omgang van de niet-verzorgende ouder met de kinderen. Los van de omgangsregeling is er altijd sprake van omgangsrecht.

Als de ouders uit elkaar gaan blijft het kind in meer dan 90% van de gevallen bij de moeder. Zijn de ouders niet getrouwd, dan heeft de vader vrij weinig rechten. Dat hoeft geen probleem te zijn als ouders elkaar gelijkwaardig behandelen.