Procedure bij echtscheiding

Alleen als de verhouding binnen een huwelijk zo moeilijk is geworden dat langer bij elkaar blijven niet mogelijk is, dan is volgens de wet echtscheiding mogelijk. Als een van beide partners aangeeft dat daar sprake van is, volgt de rechter dat vrijwel altijd.

Met onze notariƫle tussenkomst voorkomt u dat u in een langdurig scheidingsproces verwikkeld raakt, waarin u elkaar vanuit loopgraven bestookt. Wij begeleiden u bij het maken van afspraken met elkaar. Die worden vastgelegd in een notariƫle akte: het scheidingsconvenant. Vervolgens schakelen wij een procesadvocaat in om het scheidingsverzoek met convenant formeel bij de rechtbank neer te leggen. Daarop spreekt de rechter de echtscheiding uit, de beschikking wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Hoe werkt het?
Samen met ons maakt u een plan van aanpak. We maken samen met u afspraken over zaken die op korte termijn moeten worden geregeld, bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen en de kinderbijdrage, voorlopige partneralimentatie of een afspraak over het gebruik van uw huis.

Daarna komen in vervolggesprekken de overige te regelen zaken aan de orde. Hoeveel gesprekken hangt af van de vraag of u een eigen huis heeft of een huurhuis, of u zelfstandig bent of in loondienst werkt, of u een eigen bedrijf heeft. Het hangt daarnaast ook af van de vraag of u samen bereid bent er snel uit te komen.

Tot slot worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een scheidingsconvenant. Het concept daarvan krijgt u beiden toegestuurd, waarna aanpassingen nog mogelijk zijn. Het convenant wordt uiteindelijk door u beiden en door ons ondertekend.