Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan een tijdelijke trend. Eigenlijk gaat het erover dat een bedrijf niet alleen kijkt naar zijn economische betekenis, maar ook onderneemt vanuit de overtuiging dat we allemaal een stukje verantwoordelijkheid dragen voor een maatschappij waarin het het goed leven is. Team Notarissen is laagdrempelig en heeft een grote sociale en lokale betrokkenheid. Die betrokkenheid tonen we graag door een bescheiden bijdrage te leveren. Meer concreet gebeurt dat door het geven van lezingen of het hanteren van de hamer bij veilingen voor een goed doel.