Geen einde dividendbelasting

De laatste jaren is de kritiek op de dividendbelasting flink toegenomen. Nu houden bedrijven 15% belasting in over het aan aandeelhouders uitgekeerde dividend. Betaalt u als aandeelhouder belasting in Nederland, dan kunt u die ingehouden belasting weer verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het plan om die last per 1 januari 2019 te stoppen heeft het niet gehaald.. 

De maatregel zou niet alleen gunstig zijn geweest voor bedrijven en particulieren, ook de Belastingdienst zelf zou hebben geprofiteerd met zekerheid van inkomsten en minder kosten. De maatregel zou verder gunstig zijn geweest voor het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BV en de fiscale aspecten daarbij? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Contact opnemen