Aansprakelijkheid stille vennoot in beweging

De commanditaire vennoot, ook wel de stille vennoot genoemd, is een vennoot op afstand. Hij of zij bemoeit zich niet met de gang van zaken in het bedrijf (commanditaire vennootschap), maar neemt alleen deel met inbreng van vermogen. De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot is beperkt tot wat hij heeft ingebracht. Echter, bemoeit hij zich wel met de gang van zaken, dan wordt hij op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van het bedrijf.

Tot nu toe werd de aansprakelijkheid van de vennoot in dergelijke gevallen altijd aangenomen. Het deed niet ter zake of andere partijen die waren betrokken bij transacties de indruk hadden of wisten dat de betreffende vennoot zich niet met de dagelijkse gang van zaken mocht bemoeien. Die lijn heeft de Hoge Raad nu verlaten. Er was al langer kritiek op de oude manier van doen.

De Hoge Raad stelt zonder enige terughoudendheid dat bij de beoordeling van de aansprakelijkheid ook de indruk en wetenschap bij andere betrokken partijen relevant kan zijn, dan wel dat zij op de hoogte waren of behoorden te zijn..

Als hoofdelijke aansprakelijkheid uiteindelijk wel wordt aangenomen, dan geldt die ook voor schulden die zijn ontstaan vóór de overtreding van het beheerverbod door de stille vennoot. Slecht nieuws voor de vennoot, maar goed nieuws voor de schuldeisers uit die tijd. Zij krijgen er een verhaalsmogelijkheid bij.

Wilt u meer weten over de grenzen aan de mogelijkheden van de stille vennoot? Bel ons voor het maken van een afspraak.