Bestuurdersaansprakelijkheid bij een vereniging.

Om een vereniging te zijn is het niet nodig naar een notaris te gaan. Vaak is het wel handig! Dat blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het gerechtshof. In die zaak werd voorkomen dat een bestuurder van een vereniging zou opdraaien voor een foute beslissing. Als de vereniging niet via de notaris zou zijn opgericht, zou hij niet onder die aansprakelijkheid zijn uitgekomen.

Wat was het geval? Bestuurders van een – bij notariële akte opgerichte – voetbalvereniging zijn met een geldschieter een overeenkomst aangegaan, waarbij zij verklaren dat zij hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren voor nakoming van uit die overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen van de voetbalvereniging. Vervolgens gaat de vereniging failliet.

Als de beide bestuurders vervolgens worden aangesproken door de geldschieter beroepen zij zich op het “pantoffelheld” artikel; artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat een echtgenoot geen borgtocht aan mag gaan zonder toestemming van zijn of haar partner. Dit artikel is in de wet opgenomen om het gezin te beschermen.

Hoe zou dat gaan als de betreffende vereniging niet bij notariële akte zou zijn opgericht en niet is ingeschreven in het handelsregister (informele vereniging)? In dat geval is iedere bestuurder – naast het bestuur – hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen waarmee hij de vereniging bindt. Met andere woorden, waar deze bestuurders door hun beroep op artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek goed wegkomen, zal dat een bestuurder van een informele vereniging niet lukken.

Ook als er later wel wordt voldaan aan de eisen die de wet stelt aan het zijn van formele vereniging, zodat de aansprakelijkheid bij de vereniging komt te liggen, doet dat niets af aan de reeds ontstane hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtshandelingen daarvoor aangegaan.

Wilt u meer weten over het al dan niet oprichten van een vereniging bij notariële akte en de gevolgen voor aansprakelijkheid van bestuurders? Bel ons voor het maken van een afspraak.