Curator eerder in beeld bij faillissement

Er wordt hard gewerkt aan een wetswijziging over faillissementen. In de bestaande situatie wordt een curator pas benoemd als het faillissement een feit is. Het is de bedoeling dat rechters op korte termijn de mogelijkheid krijgen om op verzoek van de onderneming al een curator te benoemen in de voorfase. Op die manier kan de curator al het faillissement voorbereiden en tegelijkertijd werken aan een eventuele herstart.

Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een al langer levende wens om bijtijds een curator aan te wijzen. Op die manier kan het faillissement in betrekkelijke rust en onder toezicht van de curator worden voorbereid. Het betekent ook dat de schade van het aanstaande faillissement zoveel mogelijk kan worden beperkt en dat de kansen op verkoop van winstgevende bedrijfsonderdelen en een eventuele herstart toenemen.

Met de aanpassing van de wet wordt er voor gezorgd dat bedrijven na een faillietverklaring niet meer direct tot stilstand komen omdat er geen goederen en diensten meer aan het bedrijf worden geleverd en klanten en personeel voortijdig hun heil elders gaan zoeken.

De curator krijgt wel meer bevoegdheden dan nu het geval is, zodat misbruik kan worden voorkomen. Hij kan bestuurders aansprakelijk stellen als zij de voorbereidingsfase met andere bedoelingen gebruiken. Hij kan zelfs zover gaan dat hij de rechter vraagt om een bestuursverbod aan het bestuur van de onderneming op te leggen.

Met de nieuwe regels moet de curator binnen zeven dagen nadat het faillissement is uitgesproken met een verslag op de proppen komen. Op die manier kunnen schuldeisers sneller te werk gaan als zij het idee hebben dat de onderneming buiten het boekje heeft gehandeld. Ook de belangen van de werknemers zijn op deze manier beter gewaarborgd.

Bedrijven die een faillissement zien aankomen, kunnen zelf bij de rechter vragen om aanwijzing van een beoogd curator. Het bedrijf moet dan wel duidelijk maken waarom een stille voorbereidingsfase beter zou zijn voor de schuldeisers dan een onvoorbereid faillissement (zoals in de huidige situatie altijd het geval is). Als de rechter dan al ingaat op het verzoek, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Te denken valt aan het inschakelen van deskundigen, ondernemingsraad of vakbonden die de beoogd curator kunnen ondersteunen gedurende het voorbereidingstraject.

Een andere mogelijke voorwaarde is dat er pas een doorstart mag komen als dat is aangekondigd en schuldeisers en andere mogelijke kopers daarop hebben kunnen reageren.

Een toekomstig curator moet rekening houden met de belangen van de crediteuren. Hij neemt niet de leiding van de onderneming over, maar volgt het voorbereidingstraject nauwgezet en moet er indien nodig voor zorgen dat de ondernemer bijstuurt wanneer het traject een niet gewenste richting gaat.

Wilt u meer weten over de mogelijke procedures bij een te verwachten faillissement en de juridische aspecten rond de bestaande rechtspersoon? Bel ons voor het maken van een afspraak.