Eigendom en zeggenschap onderneming uit elkaar door certificering

In de dagelijkse rechtspraktijk is het soms wenselijk om de zeggenschap en de financiƫle belangen van een onderneming uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld om de belangen van verschillende families te behartigen of om werknemersparticipatie in te voeren. Dit kan onder andere door certificering.

Bij certificering van aandelen in het kapitaal van een BV worden aandelen overgedragen aan een administratiekantoor die daartegenover certificaten van aandelen uitgeeft. Meestal is dit een stichting:de Stichting Administratiekantoor, of kortweg de STAK. Door certificering van aandelen worden de zeggenschapsrechten van een aandeel (stemrecht) gescheiden van de financieel-economische rechten (dividend en waarde van het aandeel).

Het mooie aan deze constructie is dat de mogelijkheid ontstaat de economische eigendom los te knippen van de zeggenschap. Verder kan met deze constructie worden bewerkstelligd dat het voor derden niet kenbaar is wie de economische eigenaar is.

De gebruikstoepassingen van een Stichting Administratiekantoor zijn legio, denk aan estate planning, anonimiseren van vermogen, werknemersparticipaties, ingroeiregelingen, maar ook beschermingsconstructies bij beursgenoteerde bedrijven. Werknemersparticipaties kunnen overigens ook op een andere manier worden geregeld, denk aan aanpassen statuten flex B.V., maar ook rechten op winstaandelen, optiepakketten of zelfs een reguliere winstdeling.

Wilt u meer weten over het losknippen van zeggenschap van eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak.