Fiscaal voordeel bij bedrijfsopvolging soms ook voor kleine belangen

Soms kan de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) ook van toepassing zijn op heel kleine indirecte (aanmerkelijke) belangen in een BV. Dat geldt voor belangen tussen een half en vijf procent. Om daarvoor in aanmerking te komen moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén daarvan is de verwatering van het belang door bijvoorbeeld een schenking door een rechtsvoorganger van de erflater.

Er wordt niet aan die voorwaarde voldaan als de schenker zelf zijn of haar aanmerkelijk belang hield. Dat blijkt uit een zaak die onlangs speelde voor het Hof Den Haag. De gemeenschap van goederen van een echtpaar omvatte onder meer een klein belang – tussen 5 en 10% – in een holding. Die holding bezat het merendeel van de aandelen in een dochterbedrijf. Bij overlijden van een van de echtgenoten ontving de andere partner een indirect belang van minder dan 5% (de helft van het totale belang).

Die partner kon niet zonder meer gebruik maken van de BOF-regeling over het hele belang in de holding. Dat zou wel mogelijk zijn als het belang in het dochterbedrijf:

  1. ook bij de rechtsvoorganger van de overleden echtgenoot krachtens erfenis, schenking of huwelijksvermogensrecht een indirect aanmerkelijk belang had gevormd;
  2. het betreffende belang alleen om die reden zou zijn “verwaterd”;
  3. het dochterbedrijf ook vóór die “verwatering” een onderneming dreef of – anders dan als ondernemer of aandeelhouder – mede recht had op het vermogen van een onderneming en daaruit winst genoot.

Bij behandeling van deze zaak bleek dat de aandelen in de holding inderdaad uit een schenking voortkwamen. Echter, de schenker had ten tijde van de schenking ook zelf nog een indirect aanmerkelijk belang in het dochterbedrijf behouden. Daarmee was het belang niet tot onder 5% verwaterd en werd niet voldaan aan de voorwaarden.

Wilt u weten aan welke voorwaarden in uw geval moet zijn voldaan om in aanmerkingen te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling of over deze faciliteit in het algemeen? Bel ons voor het maken van een afspraak.