Initiatiefwet centraal aandeelhoudersregister op komst

De PvdA gaat een initiatiefwetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) indienen in de Tweede Kamer. Het initiatief past in het kader van de strijd tegen witwassen en de aanpak van misbruik van vastgoedtransacties. Het voorstel is een antwoord op het gebrek aan vertrouwen dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) voldoende inzicht geeft in wie de uiteindelijke eigenaren zijn van bv's.

De betrouwbaarheid van het UBO-register hangt af van de medewerking van de betrokken “uiteindelijke belanghebbenden”. Bovendien blijven in het UBO-register deelnemingen in vennootschappen onder de 25 procent uit het zicht. Het CAHR daarentegen biedt betrouwbare informatie op basis van objectief verifieerbare notariële akten. Dat is een onmisbare aanvulling op het UBO-register. Ten eerste omdat dit een check is op de juistheid van UBO-meldingen en ten tweede omdat het dient ter bestrijding van bijvoorbeeld ontwijking van overdrachtsbelasting op onroerend goed. Ook de Algemene Rekenkamer heeft gezegd dat een CAHR effectief is in de bestrijding van btw-carrouselfraude en faillissementsfraude.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft met instemming kennis genomen van het initiatief. Hij ziet geenbezwaar tegen het separaat laten verlopen van de wetgevingsactiviteiten rond het UBO-register en het CAHR. . Het lijkt de minister goed om de ervaringen die worden opgedaan met de implementatie en parlementaire behandeling van het UBO-register te betrekken bij de initiatiefwetgeving over het CAHR en de parlementaire behandeling daarvan. Daarna zal moeten worden bezien hoe dat allemaal geïmplementeerd moet worden, maar dat is volgens Van der Steur een tweede.

Wilt u meer weten over het registreren van aandeelhouders? Bel ons voor het maken van een afspraak.