Let op met aangaan verplichting vóór oprichting BV

Oprichters / bestuurders van een BV zijn persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen die zij voor de BV aangaan in de periode voordat de BV formeel is opgericht. In de voorafgaande fase (BV i.o.) moeten er soms echter al spullen worden gekocht of producten of diensten geleverd. Normaal gesproken wordt de persoonlijke aansprakelijkheid opgeheven zodra de formeel opgerichte BV de handelingen in de oprichtingsfase heeft bekrachtigd. Dat is niet altijd het geval.

De rechtbank Gelderland kreeg dit jaar een dergelijke zaak onder ogen. De vraag in die zaak was of de oprichters aansprakelijk waren omdat zij al in de oprichtingsfase aan een leverancier hadden laten weten betalingsproblemen te hebben. Wisten zij daarmee ook dat de BV haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen?

De wet bepaalt dat de aansprakelijkheid van oprichters / bestuurders vervalt zodra hun handelingen gedurende de oprichtingsfase zijn bekrachtigd door de BV. Diezelfde wet bepaalt dat zij desondanks aansprakelijk kunnen zijn als zij handelingen hebben uitgevoerd waarvan zij wisten dat de BV de verplichtingen die die handelingen met zich brachten, niet zou kunnen nakomen. Dan zou namelijk de bekrachtiging onrechtmatig zijn tegenover de schuldeisers.

In de zaak die de rechtbank moest beoordelen, ging het om een melding van betalingsproblemen nadat de bestellingen door de BV (in oprichting) en facturering door de leverancier waren afgerond. De aanmaningen van de leverancier zijn ontvangen in de periode nadat de BV (in oprichting) de melding over betalingsproblemen had gedaan en voordat de BV de handelingen had bekrachtigd. De oprichters / bestuurders hadden in dit geval moeten weten dat de BV niet of niet geheel aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Om die reden is de bekrachtiging onrechtmatig en moeten de oprichters de schuld uit hun eigen zak betalen.

Wilt u meer weten over de reikwijdte van handelingen die u in de oprichtingsfase van een BV verricht? Bel ons voor het maken van een afspraak.