Pleidooi voor betere bescherming minderheidsaandeelhouders

In ondernemingen met een dominante – controlerende – aandeelhouder is de kans groot dat minderheidsaandeelhouders ondersneeuwen. Een aandeelhouder wordt beschouwd als controlerend als hij of zij meer dan 30% van de aandelen in handen heeft. Die positie kan nog eens versterkt worden als die aandeelhouder ook (in)direct in de raad van commissarissen of in het bestuur van de onderneming is vertegenwoordigd. Het pleidooi is afkomstig van het corporate governance forum Eumedion.

Iets minder dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven in ons land heeft een aandeelhouder met meer dan 30% van de stemrechten. Daardoor ontstaat volgens Eumedion de kans op overwegende zeggenschap. Om daar tegenwicht aan te bieden, zou de meerderheid van de raad van commissarissen uit onafhankelijke personen moeten bestaan. Een alternatieve mogelijkheid zou zijn dat de onafhankelijke commissarissen vetorecht hebben over alles wat de positie van minderheidsaandeelhouders kan schaden.
Eumedion heeft een concept "position paper" over dit onderwerp opgesteld, waar elke belanghebbende op kan reageren. Het forum vindt de huidige corporate governance code niet ver genoeg gaan en vraagt hiervoor met deze discussie de aandacht van de politiek.


ilt u meer weten over de positie van meerderheids- en minderheidsaandeelhouders in uw bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak.