Rekening-courant DGA houdt gemoederen bezig

Kan een rekening-courantschuld van de DGA aan zijn BV zomaar worden weggestreept om dividendbelasting te ontlopen? In de adviespraktijk is de gedachte opgekomen dat de belastinginspectie bij een oplopende rekening-courantschuld eerder tot het oordeel zou hebben moeten komen dat sprake is van een uitdeling van de BV aan de DGA, welke uitdeling onderhevig is aan heffing dividendbelasting. Het idee is dat bij wegstrepen de vrijgevallen schuld niet (meer) onderhevig is aan belastingheffing indien navorderingstermijn van vijf jaar is verstreken. Tegen die opvatting neemt niet alleen de Belastingdienst stelling.

Ook uit wetenschappelijke kring worden vraagtekens gezet bij de opvatting dat de rekening-courantschuld zonder heffing dividendbelasting kan worden weggestreept omdat die zou zijn getransformeerd naar een in beginsel belastbare uitdeling, waarvan de navorderingstermijn is verstreken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat een rekening-courantschuld die jaren achtereen als geldlening in de aangifte is gepresenteerd, achteraf een uitdeling blijkt te zijn geweest, die door dat de naheffingstermijn is verstreken niet meer onder de heffing valt. De opvatting dat de navorderingstermijn is verlopen en de Belastingdienst dan niet meer kan navorderen, gaat hier volgens wetenschappers niet op.

Wilt u meer weten over de rekeningcourantschuld van DGA aan de BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.