Risico voor verkoper en koper aandelen BV bij dreigend faillissement

Helaas komt het nog altijd voor: Een eigenaar van een BV verkoopt de aandelen in die BV voor een symbolisch bedrag aan een andere vennootschap en een nieuwe bestuurder treedt aan in de betreffende BV. Er worden geen bedrijfsactiviteiten meer ontplooid en de BV gaat uiteindelijk failliet, met achterlating van schulden. Zowel de oud-eigenaar als de nieuwe bestuurder riskeren hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden, met alle gevolgen voor hun privé-portemonnee.

In een recente zaak voor de rechtbank Oost-Brabant bleek de oorspronkelijke eigenaar alle aandelen in zijn BV voor een euro te hebben overgedragen, met inbegrip van alle papieren en bankpas, zonder enig onderzoek te doen naar de persoon van de koper van de aandelen. Er was wel reden voor onderzoek omdat de BV nog veel openstaande schulden bevatte. Die schulden zijn bij de verkoop niet aan de orde geweest.

Typisch een geval van overdracht om het nadeel van een faillissement te ontlopen, vindt de rechter. De belangen van schuldeisers zijn geschonden. Ook de koper wordt door de rechter gefileerd. Hij kreeg en pakte de kans om de BV verder leeg te plukken, zodat de schuldeisers met lege handen bleven staan. Een redelijk denkend bestuurder zou dit allemaal niet in zijn of haar hoofd halen. Dat vindt ook de rechter en kenmerkt de handelwijze als onbehoorlijk bestuur.

Zowel de oud-eigenaar/bestuurder als de nieuwe bestuurder worden door de rechter hoofdelijk aansprakelijk gesteld en moeten het faillissementstekort vergoeden aan de schuldeisers.

Wilt u meer weten over koop en verkoop van aandelen in een BV en de inschatting van uw risico's bij een eventueel faillissement? Bel ons voor het maken van een afspraak.