Steunstichting verliest ANBI-status door eenzijdige begrotingssteun

Veel stichtingen en verenigingen hebben een zogenaamde ANBI-status. Zij worden door de Belastingdienst beschouwd als algemeen nu beogende instellingen. Veel van die stichtingen en verenigingen hebben ook weer steunstichtingen of –verenigingen. Denk aan de bekende term “Vrienden van” Dat komt bijvoorbeeld voor bij ziekenhuizen en sportverenigingen. Die steunstichtingen of –verenigingen hebben vaak ook zelf die ANBI-status.

Als de instelling zelf geen ANBI-status heeft, kan een steunstichting of-vereniging ook geen ANBI-status krijgen. Dat bleek deze zomer voor het Hof Arnhem-Leeuwarden. De zaak ging over een stichting die – naast eigen doelstellingen – feitelijk als steunstichting voor een weekblad diende. De activiteiten van de stichting hadden echter nog vrijwel uitsluitend betrekking op het afdekken van de jaarlijks terugkerende tekorten van het weekblad.

De ANBI-status is aan de steunstichting ontnomen. De bestedingen door de steunstichting anders dan de tekorten van het weekblad dekken, zijn zo gering dat de steunstichting niet meer aan de eisen van een ANBI-toets kan voldoen. Daarmee is er ook geen grond meer om de steunstichting de ANBI-status te verlenen.

Wilt u meer weten over de ANBI-status voor steunstichtingen en –verenigingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.