Wees voorzichtig met tussentijdse uitkering dividend

Soms loopt een bedrijf zo goed dat aandeelhouders niet willen wachten op dividend tot na vaststelling van de jaarrekening. De vraag is of u als bestuurder van de onderneming een tussentijdse winstuitkering kunt goedkeuren. Immers, privé-aansprakelijkheid ligt op de loer.

Het bestuur van een onderneming moet elke uitkering vooraf goedkeuren. Om te beoordelen of het bestuur zijn goedkeuring kan verlenen, zal het bestuur zowel een balanstest als een uitkeringstest moeten doen. Met de balanstest wordt bepaald of de onderneming over voldoende vermogen beschikt. Aan de hand van de uitkeringstest moet het bestuur toetsen of de onderneming gedurende een jaar na de uitkering de opeisbare schulden nog kan betalen. Als dat laatste niet het geval is en u geeft toch goedkeuring aan de uitkering, dan loopt u privé risico aansprakelijk gesteld te worden. Wet- en regelgeving bepalen immers dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is als de BV niet meer in staat is om haar schulden te voldoen.

Om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld, is het verstandig advies om vooraf advies in te winnen bij uw accountant. Als het toch misgaat, kunt u daarna mogelijk bewijzen dat een faillissement u niet aan te rekenen is en u al het mogelijke heeft gedaan om mogelijke negatieve gevolgen van de uitkering te voorkomen.

Wilt u meer weten over uw zakelijke en privé-verhouding tot uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.