Stamrecht BV levert u meer geld op

Crisis. Ontslagen. Verhoging van AOW-leeftijd. Pensioen in eigen beheer. Er zijn steeds meer redenen om maatregelen te nemen waarmee u fiscaal zo voordelig mogelijk kunt zorgen voor een constant periodiek inkomen. Bijvoorbeeld na uw ontslag of met het oog op uw – eventueel vervroegde – pensionering. De stamrecht BV blijkt daarvoor bij uitstek een geschikt middel. De populariteit hiervan neemt zienderogen toe. Profiteer van de mogelijkheden.

De stamrecht BV is vooral populair bij een lage rentestand en tegen de achtergrond dat steeds meer mensen zelfstandig ondernemer willen worden. Startende ondernemers hebben met de stamrecht BV een juridisch vehikel om te gaan ondernemen; de ontslagvergoeding kan in zijn geheel worden geïnvesteerd in het nieuwe bedrijf.

Let op met het tarief dat u wordt geboden. In de vrije markt komen tarieven voor van meer dan € 3.000. Wij kunnen dit voor een aanzienlijk lager tarief efficiënt voor u verzorgen, inclusief de stamrechtovereenkomst.

Belastingvoordeel

Het grootste voordeel van een stamrecht BV is het fiscale voordeel. Omdat u met deze constructie bij ontslag uw “gouden handdruk” niet direct zelf ontvangt, hoeft u meestal geen 52% belasting te betalen. De uitkeringen worden gefaseerd uitbetaald, zodat u maximaal profiteert van belastingvoordeel.

U kunt er ook voor kiezen dat de uitkering wordt uitgesteld naar een 65-jarige (of straks 67-jarige) leeftijd. Dan hebt u een extra pensioen naast uw mogelijk dan verder afgeslankte AOW. Of u hiervoor kiest hangt vanzelfsprekend af van uw financiële positie op het moment dat u de stamrecht BV wilt aangaan.

Eigen beheer of lijfrente?

Formeel gezegd, is de stamrecht BV een besloten vennootschap die door u als ontslagen werknemer wordt opgericht. Uw ex-werkgever stort de gouden handdruk dan niet op uw bankrekening, maar op de bankrekening van de stamrecht BV. U sluit een stamrechtovereenkomst met uw BV. Daarin wordt de verplichting tot periodieke betaling vastgelegd.

U kunt er ook voor kiezen de gouden handdruk te storten in een lijfrentepolis. Daarmee kunt u periodieke uitkering krijgen vanaf een door u zelf bepaald moment. Het nadeel hiervan is dat u zelf niet meer over de gelden kunt beschikken en de verzekeraar de kosten voor het beheer in rekening brengt.

Een stamrecht BV is niet altijd voordelig. Het wisselpunt ligt bij een bedrag van ongeveer € 50.000. Onder dat bedrag wegen de kosten die de BV met zich meebrengt – bijvoorbeeld de jaarlijkse administratiekosten (boekhouding, jaarstukken) – niet helemaal op tegen het belastingvoordeel dat u behaalt. Daarnaast zijn ook onder meer uw leeftijd, overig inkomen en uw burgerlijke staat belangrijke criteria.