Wat wordt het, een eenmanszaak, een Vof, een BV?

De oprichting van een eenmanszaak is vrij eenvoudig. Het is vormvrij. Dat betekent dat u geen oprichtingsakte hoeft laten maken en geen statuten nodig heeft. Wel moet u uw onderneming laten inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor mensen met een vrij beroep! Principe van de eenmanszaak is dat die door één persoon wordt opgericht en gedreven: door u.
U kunt maar één eenmanszaak oprichten en inschrijven. Maar daarbinnen mag u wel meerdere handelsnamen voeren en verschillende activiteiten uitoefenen. ook mag u op meerdere adressen actief zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor alles wat u namens uw bedrijf doet en dus ook financieel aansprakelijk.

De Vof, Vennootschap onder firma, is te vergelijken met de eenmanszaak, maar dan met meerdere vennoten. Alle vennoten zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het geheel. Aan de Vof ligt een overeenkomst ten grondslag.

Alternatieven voor eenmanszaak en Vof zijn de BV en de NV.

Het is verstandig u goed te laten informeren en adviseren voordat u besluit welke rechtsvorm het beste bij u en uw privésituatie past. Wij hebben veel ervaring en kennis op dit gebied en zijn u graag van dienst.
 
Startende ondernemers moeten zich aanmelden bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor formulieren beschikbaar. Als eenmanszaak wordt u aangemerkt als IB-ondernemer. De winst- ven verliesrekening van uw bedrijf wordt meegenomen in uw privé aangifte.
De winst uit uw eenmanszaak wordt als inkomstenbelasting belast in box 1. Als ondernemer kunt u gebruikmaken van verschillende belastingfaciliteiten: startersaftrek, ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening. Daar tegenover staat dat u – naast inkomstenbelasting over uw verdiende geld – ook BTW moet betalen over de omzet in uw bedrijf. Die kunt u overigens weer verrekenen met de BTW die u betaald hebt op uw inkopen.
Vanuit het oogpunt van belastingvoordeel moet u wel weten welke rechtsvorm het beste bij u, bij uw bedrijf past. Wij hebben per rechtsvorm alle juridische en fiscale voor- en nadelen op een rij staan.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Elk soort inkomen is maar in één box belast. Er kan geen sprake zijn van dubbele belastingheffing. Dat heeft ook tot gevolg dat negatief inkomen in de ene belastingbox niet verrekend kan worden met een positief inkomen in een andere box. Verrekening binnen dezelfde box is mogelijk met inkomen van vorige of komende jaren. In uw startjaar bijvoorbeeld maakt u verlies, dat kunt verrekenen met positief inkomen uit een volgend jaar.

Van eenmanszaak naar BV

U kunt uw eenmanszaak ook omzetten naar een BV. Of dat zinvol of wenselijk is hangt af van de winst die u maakt, van de risico's die u bijvoorbeeld in uw privé-aansprakelijkheid wilt lopen en van de juridische gevolgen op andere privéterreinen als uw gezin en familie. De omzetting van een eenmanszaak in een BV heeft veel fiscale gevolgen, maar ook veel gevolgen voor uw privé situatie.