Grens hypotheekgarantie steeds verder omlaag

Vanaf 1 juli 2015 komen minder toekomstige bezitters van een nieuwe woning in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Per die datum gaat de grens voor de NHG verder omlaag naar € 245.000. Wie meer uitgeeft aan een nieuwe woning, komt niet meer in aanmerking voor de garantie. Momenteel bedraagt de NHG-grens nog € 265.000.Om nog voor deze hogere garantie in aanmerking te kunnen komen, moet de hypotheekofferte van de bank voor 1 juli 2015 rond zijn.

Met de NHG bent u beschermd tegen de eventueel vervelende financiële gevolgen van situaties als arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding of het overlijden van uw partner. In dergelijke onfortuinlijke gevallen krijgt u een bedrag om de hypotheek betaalbaar te maken of scheldt de NHG de restschuld kwijt. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als verkoop de enige optie zou zijn en het huis minder opbrengt dan de hypotheek groot is.

De grens van de NHG is in rap tempo naar beneden gegaan. Het eerste halfjaar van 2014 lag de grens nog op € 290.000 en halverwege dat jaar ging de grens verder omlaag naar € 265.000. Aanstaande juli is er dus een verdere verlaging naar € 245.000. Concreet wil dat zeggen dat de koopprijs van uw huis, wilt u in aanmerking komen voor de garantie, maximaal € 231.132 mag bedragen. Dan is er nog ruimte om de kosten van overdrachtsbelasting, makelaar en notaris mee te financieren.

Halverwege volgend jaar gaat de grens verder omlaag naar € 225.000. De verwachting is dat die dalende trend ook daarna nog wel even aanhoudt. Er wordt aansluiting gezocht bij de gemiddelde huizenprijs. Die lag eind 2014 op het niveau van € 215.000.

Wilt u meer weten over het kopen van een huis en de daarbij geldende regels en regelingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.